ЕК иска разплащанията по еврофондове да стават за 90 дни

Евро

Европейската комисия прие над 120 мерки за опростяване на правилата за предоставяне на еврофондове на бизнеса, регионите и НПО. Антибюрократичните правила за европейско финансиране ще се прилагат през новия период от 2014-2020 г.
От тази година достъпът до еврофондовете ще бъде по-лесен, коментира комисарят по финансово планиране и бюджет Януш Левандовски. Около 80% от средствата в европейския бюджет се разпределят от държавите-членки, така че нямада са достатъчни само усилия на общоевропейско ниво, посочи комисарят, като призова правителствата също да намалят административната тежест.
Комисията дава примери за опростяване на правилата:
– Облекчена процедура за реимбурсиране в научните изследвания – единен процент за всички участници в проекта и плоска ставка за косвените разходи;
– По-кратки срокове за плащания по бенефициентите в кохезионните фондове – до 90 дни, ако всички представени документи са наред
– Електронна платформа, която да позволи онлайн попълване на документи и данни и използване на съществуващите бази данни. За да илюстрира предимствата, комисията дава пример с документацията за мост в Словакия – 350 страници в 20 копия.
– По-кратки срокове за съхраняване на документите, свързани с европейско финансиране – две или три години. Отнася се до Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, кохезионния фонд и EMFF
Обръща се внимание и на две схеми, които са от особена полза за малкия бизнес:
– използването на финансови посредници за осигуряване на финансиране на малки и средни предприятяия, които нямат пари за инвестиции;
– схемата за малките фермери, които ще бъдат освободени от излишните административни ограничения строги изисквания (кръстосано спазване и озеленяване) и съответните проверки.

Прочетете още – Кой ще спечели от новите еврофондове