Етикети: общини

В 11 общини през 2015 г. разходите за обслужване на дълга надхвърлят собствените им приходи, показва одит на Сметната палата. В момента в процедура по оздравяване на 36 общини, но все още нито един от плановете за оздравяване  не е одобрен от министъра на финансите. По данни на Сметната палата местните власти в затруднено финансово…

Чети нататък

36 общини ще влязат в процедура по финансово оздравяване според изискванията на изменения Закон за публичните финанси. Сред тях са Перник, Ловеч, Кърджали и Видин. Със закона, който бе публикуван в ДВ, се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общини, както и възможност за предприемане на мерки за финансова устойчивост и…

Чети нататък

Във вторник Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане предложението си за промени в Закона за публичните финанси, според което бюджетите на общини с открита процедура за финансово оздравяване, ще се съгласуват с министъра на финансите. Нещо повече – министърът може да инициира подобна процедура. Той може и да предоставя временни безлихвени заеми. Този проект…

Чети нататък