Ново изследване показва, че средният инвеститор във фонове, инвестиращи в акции в САЩ, е спечелил 3.7% годишно през последните 30 гоини. През същия период индексът S&P 500 е нараснал с 11.1 на сто. Това означава, че инвеститорът в борсов фонд е пропускал доход от 7.4 процентни пункта през последните три десетилетия, според Dalbar, изследователска компания от Бостън.

Възвръщаемостта на индексите се изчислява, предполагайки, че инвеститорът държи всичките си пари в акции през 30-годишния период. Но хората често добавят и теглят спестявания. Друга част от обяснението е, че повечето фондове изостават от S&P 500, което обяснява 1 процентен пункт от разликата. И накрая – таксите и комисионите.

Основната причина е, че инвеститорите са по-непостоянни – те реагират на новини за повишаване на цените и бързат да изтеглят спестяванията си, когато нещата тръгнат зле. Поради това те купуват скъпо и продават евтино. Затова инвеститорите получават по-малко, отколкото е типичната възвращаемост на фонда.

Представете си, че една инвестиция носи средно 6% годишно за 10 години. Но това е доходът, ако вложите пари и ги забравите. Малцина имат късмета или уменията да изберат точния момент на влизане и излизане от пазара и да изкарат повече. Повечето обаче губят.

Формулата на Dalbar предполага по-голяма разлика, отколкото други изследвания установяват, защото възвращаемостта натрупана през целия период се разделя на стойността на инвестицията в края (тоест преувеличава глупостта и страха на индивидуалните инвеститори).

Въпреки това разликите са значителни.

Илия Дичев, професор по счетоводство от  Emory University (той е роден в Стара Загора, но учи и преподава в САЩ), обяснява пред WSJ: „Когато пазарът е горещ, парите се стичат, а когато пада, хората се плашат и бягат.“ Като резултат инвеститорите в акции са получили годишно с 1.26% по-малко от пазарната възвращаемост през периода от 1926 до 2009 г., показва неговото изследване. Дори пенсионните фондове и други професионални инвеститори имат доходност, която е най-малко с три процентни пункта по-малка от тази на хедж фондовете, в които те инвестират. Различни изследвания показват, че взаимните фондове надминават своите инвеститори с 1 до 2 процентни пункта ежегодно.

Дори ако сте дисциплиниран инвеститор, притокът на пари към „горещите фондове” засилва интереса към покупка на надценени акции. Обратно, бягството на инвеститори кара фондовите мениджъри да продават акции, които са поевтинели, усилвайки тенденцията. Данъчното облагане на капиталовите печалби влошава нещата.