бизнес

Най-застрашени са новите фирми в търговията, имотите и енергетиката

от автор

0 коментара Тренд

През 2012 г. в България е имало 323 745 активни предприятия, което е с почти 1.2% повече в сравнение с предходната 2011 година, съобщи НСИ. Най-много нови фирми се създават в търговията, но и много от тях „умират“.

Най-голям дял през целия период (2008 – 2012 г.) имат активните предприятия с 0 наети лица. През 2012 г.  те са 44.6% от всички активни пред­приятия. Но в тях работят едва 6.2% от общия брой на заетите лица в страната. В следващата гру­­­па „1 – 4 наети” попадат 128 579 предприятия, или 39.7% от об­­щия брой за 2012 година. Най-нисък е делът на пред­приятията в гру­пата „5 – 9 нае­ти ли­ца“. Средно за периода той е едва 8.0%.

Предприятията с повече от 10 служетиля, осигуряват 70.8% от заетостта в периода 2008 – 2012 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 9.0% от общия брой.

Малко над 13.0% от общия брой предприятия в разглежданите сектори на иконо­миката са новородени през 2012 година. От тях 44% са в търговията, а повечето са микропредприятия.

Почти 81% от родените през 2011 г. предприятия оцеляват една година по-късно, като в групата с „10 и повече наети“ този относи­те­лен дял е почти 93.0%. Най-висока „смъртност“ има в сектора на недвижимите имоти, където над една трета не преживяват и една година.

Делът на предприятията, родени през 2007 г. и все още активни пет години по-късно, през 2012 г. е почти 8.1%. Неочаквано най-стабилни са строителните фирми, родени в навечерието на кризата – 12.5% са преживели пет години.. На дру­гия полюс са предприятията от енергетиката със стойност 3.8% по то­­зи по­ка­за­тел.

През 2011 г. умрелите предприятия са 39 183, или  над 12.2% от броя на активните предприятия през същата година. В резултат на уми­ра­не­то им ра­бот­ните си места са загубили над 3.5% от заетите през годината лица. Почти половината са в търговията.

 

Свързани текстове

Бизнесмен Малко фирми, родени след кризата, оцеляват

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *