Реформаторският блок предлага да се увеличи прага за регистрация по ДДС, за да се облекчи малкият бизнес. Това е стара идея, но тя е спорна с оглед на целите, които преследва.

Въпреки това от блока предложиха увеличаване на прага до 200 000 лева, вместо сегашните 50 000 лева. Поддържането на регистрация е свързано със завишени изисквания към счетоводна отчетност, подаване на ежемесечни справки-декларации и дневници за покупките и продажбите по ДДС. В резултат, много търговци предпочитат да се „задържат“ под установения праг от 50 000лв. оборот, за да не се регистрират по ДДС и не отчитат част от приходите си. Тези, за които е по-изгодно да са регистрирани, могат да направят регистрация по избор, мотивират се от РБ.

Фискален ефект

Колкото по-малко са регистрираните по ДДС, толкова по-малко приходи ще получава хазната, твърдят от НАП. „Капитал“ цитира анализ на МФ на база данни от приходната агенция, според който при праг от  200 хил. лв. минималният негативният ефект за бюджета ще бъде 110 млн. лв., а максималният – 550 млн. лв.

В проекта на РБ, който единствено променя две числа (прагът за задължителна регистрация и срокът за произнасяне на НАП), няма преходни разпоредби, които да уреждат дерегистрацият на субектите, които са с оборот от 50 000 и 200 000 лева. Тези фирми по сегашните правила могат да се дерегистрират по избор, ако предложението се приеме. Може да се предполага, че това ще направят само компании, които са вносители на ДДС.

На практика праговете по ДДС не са твърди. Много фирми в сферата на услугите, чиито разходи с право на данъчен кредит не са големи, а клиентите им по една или друга причина (например, защото не са регистрирани по ДДС) не приспадат данъчен кредит, нямат интерес от регистрация. Те регистрират нови фирми всеки път, щом доближат задължителния оборот. Обратно, компаниите, които искат да си приспаднат данъчен кредит, могат да се регистрират по желание, без да чакат да достигнат оборота.

Облекчаване на бизнеса

Европейската директива позволява държавите членки да прилагат специални мерки за опростяване на отчетността по ДДС. Това включва както изискванията за срокове, така и съдържанието на декларациите и изискванията към фактурите. България е сред малкото страни, които не се възползват.

В Германия декларациите се подават месечно или тримесечно според оборота, като новите фирми са задължително на месечен отчет. Но фирмите, които търгуват с партньори в ЕС, подават т. нар. European Sales List (еквивалент на VIES)  ежемесечно.

Във Великобритания , подаването на данъчни декларации е на тримесечие, като властите, дори изпращат напомняния по имейлите. Компаниите, чиито годишни данъчни задължения, са над 2 млн. паунда могат да изберат едномесечно подаване, но при всички случаи внасят данъка ежемесечно. В Испания, където няма праг по ДДС, декларациите също са тримесечни, с изключение на големите данъкоплатци и фирмите, които по свое желание участват в схема за месечно възстановяване на ДДС.

През 2013 г. тогавашният състав на Европейската комисия прие препоръки за облекчаване на отчитането по ДДС. Всяка година европейските данъкоплатци  подават 150 данъчни декларации. Форматът им и сроковете се различават значително по страни, което затруднява бизнесът, който трябва да се отчита в повече от една страна. Предложението на комисията бе полетата в данъчната декларация да се сведат до пет стандартните, с възможност всяка страна да изисква допълнителна информация, но не повече от 26 полета за попълване. Сега някои страни включват по 100 полета в декларациите.

Друга препоръка е стандартният период да е едномесечен, като микропредприятията подават тримесечни декларации.

Това би облекчило значително както малкият бизнес, така и приходите администрации, които ще обработват по-малко документи.

Също така трябва да се има предвид, че у нас законът предвижда множество бизнеси да се регистрират по ДДС – и то предварително, в случаите, когато сами трябва да си начислят данъка (например, при реклами във Фейсбук). Това не е обвързано с размер, нито с изискване за регулярност, може да е заради една-единствена сделка