В: Практика

04
ян.

Преглед на данъчните промени за 2021 г. – втора част

данъци

Промени в ЗДДФЛ Важна промяна е свързана с изискването данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална бележка от фискално…

02
ян.

Кога и как се подават отчети за 2020 г.

бумаги

Годишни данъчни декларации С промени в ЗКПО и ЗДДФЛ срокът за деклариране и плащане на корпоративния данък и данъкът на едноличните търговци…

30
дек.

Какви са новите формалности при търговията с Великобритания

Митници

След 1 януари икономическите оператори, търгуващи с Великобритания, трябва да имат регистрация в Агенция Митници, докато за търговията със стоки със Северна…

22
дек.

КЗК с удължен мандат и нови мерки срещу търговските вериги

търговия

Комисията за защита на конкуренцията публикува проект на ЗОД на ЗЗК, който основно е предизвикан от ново европейско законодателство, включително насочено срещу…

19
дек.

Карти Revolut и подобни се обявяват в БНБ в 15-дневен срок

БНБ

С промени в Наредба №27 за статистиката на платежния баланс се определя, че местните юридически лица или еднолични търговци, сключили сделка по…

10
дек.

През задния вход: Нови промени в данъчни закони

Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова и нейни колеги от ГЕРБ не устояха на изкушението да използват първоначално краткия и преминал скоростно…