Петър Москов

Пакетът от медицински услуги, който заплаща НЗОК, се разделя на основен и допълнителен, с което се въвежда нов модел на здравно осигуряване.

Това предвиждат одобрени от правителството промени в  Закона за здравното осигуряване, с които се слага начало на здравната реформа. Разделянето на пакета на НЗОК на основен и допълнителен е съществена част от реформата, тъй като от една страна, позволява въвеждането на втори стълб (вероятно заболявания, които не са социално значими), а освен това позволява на частните здравни застрахователи да надграждат спрямо основния пакет на здравната каса. Дяволът обаче е в детайлите, а те остават неизвестни. Конкретните медицински дейности, които ще се включват в пакетите, ще се регламентират с наредба на министъра на здравеопазването. Вероятно ще се наложат и промени по отношение на частните здравни фондове (преди години те бяха заменени с осигурители).

От презентация на министъра на здравеопазването през декември става ясно, че основният пакет ще е насочен към профилактика, диагностика и лечение на основните заболявания и състояния, причиняващи смърт и загуба на работоспособността; детско и майчино здраве. Що се отнася до втория пакет, тези, които искат да избегнат листите на чакащи, трябва да си доплатят.

здравни пакетиОсвен това министърът трябва да разпише и обхвата на спешния пакет, тъй като сега се злоупотребява със спешната помощ. Той планира и интегриране на дейностите на извънболничната и спешната медицинска помощ и медико-социалните услуги, както и все повече дейности да се извършват извън болниците. Вече бяха взети мерки например за ограничаване на разходите на НЗОК по клиничните пътеки за санаториуми.

Но още не е ясно как ще се формират отчисленията от основния стълб на НЗОК към допълнителния фонд (каква част от здравната вноска ще постъпва във втория стълб). В програмата се говори за прегрупиране на финансовите ресурси, включително за обвързване на плащанията за НЗОК с удовлетвореността на пациентите. Но критериите предстои да се видят.

Новият модел трябва да заработи от 2016 г.

Вторият стълб на здравното осигуряване заедно с увеличаване на вноската от 8% на 9% се обсъждаше и от предходното правителство, което обаче не успя да формулира проект за здравна реформа.

Освен това се въвежда договорното начало при определянето на методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности, обемите и цените на медицинските дейности, условията и реда за контрол по изпълнението на договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ, както и по отношение на санкциите при неизпълнението им. Тези отношения ще бъдат договаряни в Националния рамков договор (НРД) между НЗОК и Българския лекарски и Българския зъболекарски съюзи.

От началото на 2016 г. да започне поетапно повишаване на размера на осигурителния доход, върху който държавата ще внася здравноосигурителните вноски (за деца и пенсионери), с 5 на сто годишно до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

В момента държавата плаща само половината от него, което допринася за дефицита в системата. Това е мярка, за която работодателите настояват отдавна.

Друга идея за повишаване на приходите обаче ще предизвика сериозно недоволство.

Като част от мерките за подобряване на събираемостта на здравноосигурителните приходи и повишаване на приходната част на бюджета на НЗОК, се предлага също лицата с прекъснати осигурителни права да ги възстановяват след заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски от началото на възстановяването. Това е спорна идея, тъй като влиза в конфликт с давността. Тя е и неосъществима, тъй като НЗОК имаше проблеми с информационната си система в миналото. В момента здравни права се прекъсват при неплатени повече от три вноски за три години. Първоначалната идея бе възстановяването да става срещу заплащане на 2000 лева (сега, за да се възстановят прекъснати здравни права, трябва да се платят до 33 месечни вноски).

Неосигуряващите се здравно все повече ще могат да ползват само услугите на Спешна помощ, увери министърът на здравеопазването Петър Москов.

Според промените съставът на Надзорния съвет на НЗОК ще бъде увеличен с двама представители на държавата. Това се парви защото надзорният орган вече ще определя и списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Към момента това е във функциите на министъра на здравеопазването.

Предвижда се задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти. Лекарствените продукти, за които не са договорени отстъпки, няма да се заплащат от НЗОК.