Държавата ще възстановява разходите на инвеститорите от клас А и Б за социални и здравни осигуровки на новонаети работници. Облекчението ще важи 24 месеца. Това предвиждат промени в правилника на Закона за инвестициите, които правителството в оставка одобри на 1 март.  Тази нова насърчителна мярка беше въведена с последните промени в Закона за насърчаване на инвестициите.

Не всички фирми, които отговарят на критериите, ще получат пари.  Подпомагането ще спира, когато парите, заделени от Министерство на икономиката за съответната година свършат. Максималната сума, с която държавата ще насърчава инвеститорите, е 500 000 лв. за един проект. Фирмите, които ще се подпомагат, ще се избират след конкурсл С предимство ще са инвестиции във високотехнологични производства или в общини с висока безработица.

Проектът предвижда още инвестиционните прагове за получаване на държавни бонуси да се намалят.

Включени са нови икономически дейности от сектора на услугите за издаване на сертификат за инвестиция клас А или клас Б: високотехнологични, като например издаване на програмни продукти, технически изпитвания и анализи, инженерни дейности счетоводни дейности и др.; комбинирани офис дейности, телефонни центрове и др.

Намаляват се досегашните прагове за издаване на сертификат клас А или клас Б, като в общия случай те стават: за икономическите дейности от индустриалния сектор – 10 млн. лева за клас А и 5 млн. лева за клас Б; за икономическите дейности от сектора на услугите – 3 млн. лв. за клас А и 1,5 млн. лв. за клас Б.

За инвестиции във високотехнологичните производства и в общините с висока безработица праговете стават: за клас А – 4 млн. лева и за клас Б – 2 млн. лева.

Праговете за инвестиции във високотехнологични и интензивно базирани на знания дейности от сектора на услугите стават: за клас А – 2 млн. лева и за клас Б – 1 млн. лева.

Намаляват се праговете за сертифициране на приоритетни проекти за изграждане на индустриални зони.

Когато с проекта се предвижда разкриване на нови работни места праговете за сертификат клас А или клас Б се намаляват спрямо базовите. Условието за това е инвеститорът да поддържа новите работни места за период от 5 години за големи и 3 години за малки и средни предприятия. В общия случай праговете стават следните: за икономическите дейности от индустриалния сектор: за клас А – 4 млн. лв. при 150 нови работни места и за клас Б – 2 млн. лв. при 100 нови работни места; за икономическите дейности от сектора на услугите: за клас А – 1 млн. лв. при 150 нови работни места и за клас Б – 0.5 млн. лв. при 100 нови работни места.

Критерий за сертифициране може да бъде само броят на създадените нови работни места – 25 за клас А и 10 за клас Б, когато инвестицията е в общини с висока безработица или проектът се изпълнява във високотехнологичните дейности от индустриалния сектор. За проекти във високотехнологичните услуги критерият е 50 нови работни места – за клас А и 25 – за клас Б.