Милена Рибарова има богат опит, като в продължение на повече от 20 години се е занимавала с ръководството на проекти, цифровизацията на процесите, трансформацията на процесите и автоматизацията във финансовия и банковия сектор. Милена е е ревностен застъпник на иновациите като движеща сила в търсене на най-ефективните решения за бизнеса и организациите. През последните няколко години тя се фокусира върху роботиката и AI. Има няколко приложени решения за автоматизация на работни процеси.

Понастоящем Милена работи в Ernst & Young България и една от ключовите области в рамките на компанията е да помага на клиентите да използват автоматизацията и AI в разработването на ефективни решения за борба с изпирането на пари, подобряването на контрола и процесите на мониторинг в тази област.

Милена Рибарова е лектор на Бизнес тема: Новите изисквания към мерките срещу изпиране на пари на 28 май