Левове

Ако плащате наем след 1 януари или решите да си купите автомобил, 3D телевизор или висок клас фотоапарат, трябва да сте сигурен, че можете да разплатите с карта и по банкова сметка. Също и ако сте фрийлансър, който работи по големи проекти или пък ако сте продали нивата на дядо си.
Това е така, тъй като проект за промяна на Закона за ограничаване на плащанията в брой предвижда трикратно съкращаване на тавана на кешовите плащания – от 15 000 на 5000 лева.

И ако за физическите лица плащания над 5000 лева са по-скоро изключение, то малкият бизнес ще бъде сериозно затруднен. Редица плащания към доставчици, които досега се били плащани при предаване на стоката или услугата, ще трябва да се извършват по банков път.

Наистина, бъдещето е на електронните разплащания. Те са удобни и в редица случаи по-сигурни.

Не буди съмнение и другата цел на Министерството на финансите – ограничаването на сивата икономика.

Но въвеждането на толкова сериозна промяна не се прави само с два реда запис в преходните разпоредби на друг закон.

Първо, за да се ограничат три пъти кешовите разплащания, трябва да сме сигурни, че разполагаме със съответната инфраструктура. През последните години наистина има значителен ръст на електронните плащания, което се дължи най-вече на бизнеса, който все по-рядко плаща заплати в брой, както и на увеличаването на търговците, които са инсталирали ПОС терминали.

За разлика от частния бизнес, публичните институции не са най-активните в електронните разплащания, а точно те би трябвало да дадат пример. София, например, е една от малкото европейски столици, в които е невъзможно да си купиш билет за обществения транспорт с карта. В много ведомства има клонове на съответната банка и обикновено най-лесната опция е да платиш за услугата на гишето-клон срещу съответната такса. Дори там, където предлагат възможност за онлайн плащане, услугата е интегрирана толкова лошо, че е силно препоръчително да не се ползва (например Агенцията по вписвания). Самата НАП, която е най-напреднала в предлагането на електронни услуги, предлага сравнително отскоро възможност за плащане на данъци онлайн, като то е сравнително скъпо. Затова на малкото места, където е възможно данъците да се платят в брой и без такса, постоянно има големи опашки.

Битката за увеличаване на кешовите разплащания не се печели с ограничения, а именно с развитието на услуги (и навици) за извършване на такива малки и ежедневни плащания онлайн.

Второ. Ако разходите за безналични плащания и поддържане на сметка бяха по-ниски, бизнесът вероятно сам би се ориентирал към безналични разплащания. Така както го направи, след като се оказа, че електронното банкиране предлага възможност да се превеждат заплати буквално с два клика, което спестява доста административни разходи.

Тук има две посоки на разсъждения. Едната засяга таксите на банките и това е валиден аргумент. За да отговарят на понижаващите се лихви и бавния ръст на кредитирането, през последната година банките предприеха значително увеличаване на таксите си. Приходите им от такси и комисиони през първите седем месеца на годината са се увеличили с повече от 7% спрямо същия период на миналата година.

МФ мисли „за повлияване в посока намаление на таксите, събирани от банките при безналични плащания”, но някакъв резултат се очаква едва през 2016 г. Дали повлиянието ще е успешно, можем да съдим по таксите, които се събират при плащане на данъци и осигуровки онлайн. Те са точно такива, каквито една малка фирма би платила на посредника, ако си отвори онлайн магазин и приема плащания с карти (Например, за плащане на 16.80 лв. – минималната здравна осигуровка, таксата е 1.10 лв.) Тоест държавата, при цялата си мощ, не е успяла да си договори отстъпка за плащанията към НАП. Как тогава ще договори отстъпка от името и за сметка на бизнеса?

Освен това, за да може електронните разплащания да спестят пари на фирми,е необходимо те да бъдат част от цялостна електронна услуга. Кешът е цар, там, където хартията е царица – най-често в администрацията. Засега обаче няма голям напредък в електронното управление.  Както става ясно от стратегията за сивата икономика, МФ мисли в посока на създаване на платформа за електронни фактури. Това е добра инициатива (макар че зависи как ще се направи), но тя е в бъдещето.

Тоест и по двата пункта, които биха придали смисъл на ограничението за кешови разплащания, правителството още няма готовност. В такъв случай доброто управление изисква то да отложи мярката, докато успее да предложи по-добри условия за електронни плащания, или поне да предвиди по-плавно понижение на тавана.

Трето. МФ предлага една-единствена промяна и тя засяга числото 5000 лева. Но е необходимо да се промени приложното поле и други разпоредби на закона, който впрочем е толкова неясен, че се наложи да бъде дописван с указание.

В момента ограничението от 5000 лв. се прилага за всички плащания с изключение на внасяне и теглене на пари, заплати по трудов договор, сделки с валута по занятие, изплащане на гарантирани влогове в банките. Не са ограничени само плащания в брой извън територията на страната, което е любопитно (Теоретично това означава, че ако двама бизнесмени отскочат до Солун, могат да се разплатят както намерят за добре).

Така на ограничения подлежат плащания на възнаграждения по граждански договор, наеми, договор за управление, бонуси (не са трудови възнаграждения), ренти, дивиденти, както и всички плащания за стоки и услуги, надхвърлящи тази  сума. В някои случаи сключването на сделки ще бъде сериозно затруднено. Например, по селата масово няма банкови клонове, хората нямат банкови сметки и досега цените на къщите бяха такива, че нямаше проблем сделките да се заплащат в брой. Но занапред почти всяка продажба на имот в тези райони рискува с конфискация на част от сумата. А санкциите са значителни – до 50 на сто.

Освен това ограничението се отнася дори за доста по-малки суми, ако са по договор, чиято сума е над 5000 лева. Това означава, че ако си купите кола на лизинг, задължително трябва да превеждате вноската. И ако хората, които купуват на лизинг, не са от категорията, която би се затруднила с ползването на банкови услуги, за една друга категория данъкоплатци, ограничението е почти равно на забрана за стопанска дейност. Ако законът се приложи в сегашния му вид, то повечето наемодатели, специално в София и големите градове, ще трябва да приемат плащания само по сметка (на база на Указание на МФ от 2011, което сумира договорените месечни наеми за едногодишен период; според мен това е спорно, но МФ така прилага закона). При месечен наем от примерно 450 лв., се надхвърля тавана. Нали не си представяте, че бабите – хазяйки ще се втурнат да си откриват банкови сметки. По-скоро ще започнат да сключват фиктивни договори за по-малка сума, от което приходите в бюджета ще пострадат, а няма да се увеличат.

Нужно е тези примери да се прецизират по-добре.


МФ ще прави платформа за електронни фактури

Министерството на финансите предвижда въвеждане на единен задължителен стандарт за електронно фактуриране. Платформата ще бъде разроботена от НАП с цел да се следят издадените фактури в реално време. Това ще позволи отпадане на задължението на регистрираните по ЗДДС лица да подават дневници по ДДС.

Мярката е залегнала в стратегията за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството.

За целта ще е необходимо съгласието на всички регистрирани по ЗДДС лица за получаване на електронни фактури и поддържане на информация за това от НАП в публичен регистър.

МФ разчита и на увеличаване на електронните разплащания, както и на предвиденото намаляване на тавана за плащания в брой до 5000 лева. В тази връзка, но чак през 2016 г. ще се анализират „възможностите за повлияване в посока намаление на таксите, събирани от банките при безналични плащания”.

Стратегията залага на единен подход за управление на риска от неплащане на данъците, законодателни мерки за справяне със сивата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството; координация и електронен обмен на данни.

Ще бъде сформирано и специализирано звено/екип за мониторинг и контрол върху търговията в интернет.

Режимът за контрол на доставките и движението на акцизни стоки , който се прилага за течните горива, ще обхване и цигарите. За целта ще се създаде автоматизиран канал за обмен на информация между АМ и НАП.

Режимът на обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури ще се удължи до 31.12.2018 г.

Една полезна мярка е електронния регистър и система за контрол на извършените проверки, издадените протоколи, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления, размер на наложените и внесени глоби и имуществени санкции. Надяваме се, че това ще намали разминаванията в прилагането на законите от различните звена на НАП.

НАП и Митниците няма да се обединяват, но ще извършват съвместни проверки и заедно ще определят рисковите стоки.

Старата идея да се провежда лотария с касови бележки отново е залегнала в стратегията.

Някои от мерките са рутинни – например, обмен на информация между НАП, МВР, ДАНС и Прокуратурата, свързана с конкретни случаи на избягване на данъци, други са пожелателни, като подобряване на събирането на просрочени публични задължения.