В Държавен вестник днес:

Публикуван е новият Закон за туризма. Той променя правилата за категоризация, въвежда изисквания за квалификация на екскурзоводите, туристическите водачи и ски учителите, сертификация за СПА сектора, както и урежда електронните ваучъри. Друга съществена промяна предвижда страната да бъде разделена на туристически региони, които ще се управляват от местни сдружения и ще имат собствени рекламни стратегии. Както знаете, служебният министър на икономиката предстои да издаде наредбите към него, а туристическиятт бранш се раздели по отношение на новия закон. От Националния борд по туризъм искаха вето.

Публикувани са промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, които добавят още няколко категории, които ще трябва да докладват за състоянието си: евродепутатите, еврокомисарят на България и други висши служители в международни институции, представляващи България, шефовете на ДКЕВР, НЕК, БЕХ и Българската банка за развитие и други.

Ратифицирани са две споразумения със Световната банка – за консултантски услуги с Агенция „Пътна инфраструктура“ и за консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благо­устройството.

Публикуван е и Закон за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис, ратифицирано със закон от Народното събрание на 30 май 2007 г.

С решение на правителството се обявява 2 май (четвъртък) за почивен ден, а 18 май (събота) за работен ден.