търговия

Положителен обрат при износа

Износът на България постигна трети пореден месец на увеличение на годишна база (август- октомври) и в резултат той вече има ръст за първите 10 месеца на годината.
През първото полугодие износът имаше спад с 5% спрямо същия период на миналата година, главно заради намаляването на износа към трети страни, който за този период намаля с 21%. През деветмесечието този спад бе сведен до 0.5%, за което голяма заслуга има силният ръст на износа за ЕС, особено през септември. След октомври вече е налице ръст от 0.2%.
Той се дължи основно на износа към ЕС, който за десетте месеца се е увеличил с 6.2, докато стоките изнесени за страни извън ЕС са с 10.6% по-малко.

Само през октомври 2016 г. общият износ е с 6.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

износВсички стокови групи, с изключение на готовите изделия, отчитат намаление на износа за страни извън ЕС през десетте месеца на годината, показват данните. Този спад е най-голям при безалкохолните напитки – 24.5% и химическите продукти – 22.4%. Ръстът на износа на готови изделия е с 29.9% и изпреварва ръста им при страните от ЕС.

Същевременно именно химическите продукти и безалкохолните напитки отчитат най-голям ръст на износа за страните от ЕС (подробните данни тук са само за деветмесечието) – съответно с 30.6% и 19%. При ЕС има и по-голямо увеличение на ръста на машини.

Но износът на петролни продукти и суровини, намалява както за ЕС, така и за страните извън Общия пазар.

Почти всички основни експортни пазари на България извън ЕС се свиват. Изключение е Македония, която бележи ръст със 7%. Много голям ръст – със 133% има износът за Виетнам, но обемът все пак е сравнително малък. Три страни – Турция, Китай и САЩ, са отговорни за 40% от намалението на износа за страни извън ЕС през 10-те месеца.

износ

Вносът за десетте месеца е с 2.3% по-малко спрямо същия период на 2015 година, но само през октомври той се увеличава с 4.5% на годишна база.

Данните показват, че икономиката все още разчита на износа, въпреки очакванията вътрешното потребление постепенно да стане основният мотор на растежа. Това се вижда и от данните за БВП (През третото тримесечие – ръстът на вътрешното потребление има почти шест пъти по-малък принос за растежа от нетния експорт, който включва и износа на услуги, в т.ч. туристически).

export10За разлика от миналата година, когато ръстът на износа до голяма степен бе поощрен от слабото евро, през тази година това влияние върху общия износ е слабо.

Налице е обаче силно влияние на международните цени на суровините. Това се вижда и от индекса на експортните цени, който за поредна година отбелязва понижение (с 4% за първото полугодие). Средните цени на износа се понижават непрекъснато от второто тримесечие на 2013 г.

Така например, през деветмесечието износът на зърно е с над 22% повече в натурално изражение, а на маслодайни семена – с 40%. Износът на нефтопродукти е с 1% повече, но износът на цветни метали намалява с 14 на сто в натура (това се дължи на спирането на завода на „Аурубис“ за ремонт, продължил почти два месеца).

Данните до октомври, както стана дума, са само за страните извън ЕС. Износът на минерални горива и подобни за трети страни е с близо 4% по-голям, ако се мери в натура. Износът на слънчоглед и други маслодайни семена до октомври е колкото за цялата минала година, а износът на зърно е само с 1% по-намък. За 10 месеца са изнесени с 18% повече тонове чугун и стомана, сравнено със същия период на 2015 г., но износът на цв. метали е с 14% по-малък. Силно намалява и износът на торове ( с 53%) и пластмаси (с 15%).

Така, докато понижението на цените на суровините (с изключение на цветните метали, където се съкращават и количествата) оказва натиск върху стойностните обеми на износа, по-пълното интегриране на икономиката в световните вериги на доставки допринася за запазване и дори леко нарастване на обемите на изнесената готова продукция.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *