БНБ

БНБ: 10 дружества са специализирани в кредити под 400 лева

от автор

0 коментара Финанси

По-малко от 120 дружества отпускат бързи кредити, като режимът им е регистрационен. Въпреки това при някои условия БНБ може да заличи регистрацията, става ясно от отговор на запитване от economix.bg.

Общият брой на регистрираните дружества, които за заявили основна дейност, съгласно чл.13, ал.1 от Наредба № 26 на БНБ (над 50% от общата дейност) „кредитиране със собствени средства“, към 30 юни 2013г. е 117 бр., съобщиха от БНБ. От тях не повече от 10 дружества са специализирани в отпускането на заеми под 400 лева. Освен това, някои финансови институции, които предоставят предимно потребителски и ипотечни кредити, могат да отпускат и т. нар. малки (бързи) кредити. Всяка регистрирана финансова институция, която извършва дейностите по чл.3, ал.1 от ЗКИ може да извършва и кредитиране, като отпуска заеми в размери под 400 лева.

Регистрираните финансови институции, декларирали дейност по чл.3, ал.2, т.3 от ЗКИ (потребителско кредитиране), както и дружествата, вписани в Регистъра на финансовите институции с дейност „финансов лизинг“ по чл.2, ал.2, т. 6 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), са задължени лица по Закона за потребителския кредит и като такива следва да информират клиентите си за годишния процент на разходите (ГПР) по отпусканите кредити. В разпоредбата на чл.14, ал.5 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции (посл.измн. ДВ.60/07.08.2012г.) изрично е вписано задължението на финансовите институции, които предоставят потребителски кредити, да прилагат изискванията на Закона за потребителския кредит, уточняват от централната банка.

В случаите, когато финансовата институция предоставя заем под 400 лева, тя няма задължение за изчислява ГПР, поради по-малкия размер на заема, който е извън обхвата на Закона за потребителския кредит. Обичайно, тези финансови институции прилагат такси, както при отпускане на заема, така и при неизпълнение на условия, които са част от разходите по заема. Дружествата са познати на финансовия пазар като „дружества за бързо кредитиране“ и предоставят заеми под 400 лева, използват on-line платформи и не попадат в обхвата на Закона за потребителския кредит.

На основание чл.14, ал.7 от Наредба № 26 на БНБ, финансовите институции, които извършват дейност „кредитиране със собствени средства“ и „финансов лизинг“ са задължени, в 30 дневен срок след регистрацията, да представят в БНБ, управление „Банков надзор“, вътрешни правила за дейността си и общи условия към договорите. При промяна в правилата и условията, регистрираните дружества информират БНБ, но централната банка няма задължението да одобрява техните вътрешни правила и общи условия.

Всяко дружество, регистрирано по чл.3, ал.2 от ЗКИ, може да бъде заличено от Регистъра на финансовите институции, в случай че наруши изискванията на Закона за кредитните институции и разпоредбите на Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции. Използването на заблуждаваща информация по отношение на клиентите, както и нарушения на разпоредбите на Закона за потребителския кредит могат да бъдат основание за налагане на наказание на финансова институция и за заличаването й от Регистъра при БНБ.

[textblock style=“6″]Растат бързите заеми за фирми
Към края на юни 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 1.993 млрд. лв. при 1.947 млрд. лв. (2.5% от БВП2) в края на юни 2012 година. Те се увеличават с 2.4% (46.3 млн. лв.) спрямо второто тримесечие на 2012 г. и с 1.2% (23.8 млн. лв.) в сравнение с март 2013 година.
Вземанията от бизнес клиенти са 517.6 млн. лева. Те се увеличават с 32.4% (126.6 млн. лв.) в сравнение с юни 2012 г. и намаляват с 2.2% (11.8 млн. лв.) спрямо март 2013 година.. Вземанията от граждани намаляват на годишна база със 7.7% (116 млн. лв.) до 1.393 млрд. лева. В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 570 млн. лв. в края на юни 2013 година. Те намаляват с 24.5% на годишна база.
Към края на юни 2013 г. размерът на необслужваните кредити е 595.2 млн. лв. спрямо 407.3 млн. лв. в края на юни 2012 година.

[/textblock]Прочетете още – Мръсни номера в бизнеса с бързи пари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *