Етикети: емисии

Очакваният с интерес аукцион за 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) потвърди тенденцията за повишаване на лихвите, но също така показа, че не липсва търсене от страна на банките. Среднопретеглената годишна доходност достигна 2.38% спрямо 1.9% на предишен аукцион през април. Увеличението на доходността е с почти половин процентен пункт и е малко по-поносимо от предишния…

Чети нататък