ПИП

„Българските общини подадоха 1050 проектни предложения за финансиране по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ на обща стойност от 1,943 млрд. лв. Бюджетът на ПИП е 500 млн. лева, като за общински проекти са предвидени 350 млн. лв.

„Списъкът с обобщената информация от апликационните форми  е 113 страници, това е впечатляващо“, коментира министърът на финансите Петър Чобанов, който е председател на Междуведомствения съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проекти и програмни предложения за изпълнение на целите на Публичната инвестиционна програма (ПИП), откри първото й заседание. Експертите на Министерството на финансите са обработили през почивните дни предадените в събота от областните управители обобщени проектни предложения, за да може да започне максимално бързо работата по оценката им. Той припомни, че около 350 млн. лв. са средствата, които ще бъдат предоставени за финансиране на общински проекти. Останалите 150 млн. лв. от ресурса на ПИП ще бъдат предоставени на централната администрация отново за проекти, които имат регионална насоченост. „Задачата ни е да постигнем синергия при реализирането на проектите на местната и централната власт, така че да има устойчиво развитие на регионите и да се намалят дисбалансите между тях“, каза още министър Чобанов.

До края на  тази седмица Междуведомственият съвет ще разгледа, обсъди и оцени технически и финансово допустимите предложения въз основа на 11-те критерия, които бяха публикувани в ПМС №4 от 16 януари тази година. Всички проектни предложения трябва да имат регионално или общинско значение. Реализирането им трябва да бъде насочено към постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, повишаване на конкурентоспособността на икономиката и създаване на възможност за генериране на заетост и доходи, припомни той.