БЕХ

Цената на облигациите на Българския енергиен холдинг се повиши рязко след въвеждането им за търговия, показват данни от сайтовете на германските борси.

Емисията в размер на 550 млн. евро с лихвен процент 4.875% бе пласирана на 27 юли.

Министерството на икономиката и БЕХ не обявиха цената, на която са записани облигациите. От сайта cbonds.com и от информация на Baader Bank става ясно, че тя е била 98,92 за 100 евро номинал. При тази цена доходността на емисията е 5.12%.

По данни на Франкфуртската борса, последната цена на емисията е 102.80, което съответства на доходност от 4.196%. Берлинската борса дава последна цена от 102.15% за 3 август. Това съответства на повишение с близо 400 базисни пунка.

Този голям ръст не може да се обясни с движения, които засягат целия пазар. Ако приемем за бенчмарк германските петгодишни ДЦК тяхната доходност се е повишила от -0.511% на 27 юли на -0.472 (повишението на доходността означава спад на цената, да се има предвид, че доходността по германските бундове е отрицателна).

Повишението на цената на облигациите означава, че тези инвеститори, които са записала първоначално облигации са могли да реализират чувствителни печалби само за няколко дни.

Мениджъри на емисията бяха Banca IMI, JP Morgan. Сред комениджърите има две български компании – Първа ФБК и Балканска консултанска компания