Пламен Доковски заема позицията Мениджър по Информационни технологии в одиторския отдел на Делойт. Притежава дългогодишен опит в одита на Информационни системи, Нормативно съответствие и Управление на Риска. Пламен е ръководил множество одити на Информационните Системи в едни от най-големите банки в България, Телекомуникационния и Производствен сектор.
Той е сред лекторите на Бизнес тема: Проблеми на информационната сигурност на 22 октомври