МФ

МФ отчете бюджетен изилшък за първите четири месеца на годината в размер на 2 348,0 млн. лв. или 2,6 % от прогнозния БВП. Данните са предварителни. За сравнение за първите четири месеца на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 1 066,6 млн. лв.

Отчетеният излишък към 28 април доближава положителното салдо от 2 704.6 млн. лв., отчетено към края на април 2008 г.

Подобрението на бюджетната позиция се дължи на ръст на приходите с 861 млн. лева, както и на спестяване на разходи, предимно капиталови разходи. Една от причината за тяхното отлагане е по-бавният старт на процедурите по МФеврофондовете, а също и отмяната на обществени поръчки.

От подробните данни за тримесечието става ясно, че основна причина за големия излишък са еврофондовете, а също така – и преизпълнението при косвените данъци.

Положителното салдо за първите три месеца е в размер на 1 863,6 млн. лв. (2,1% от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 819,7 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 1 043,9 млн. лева.

Хазната разплати за своя сметка редица проекти, приключени в края на 2015 г., а сега ЕС възстановява парите. Това създаде дефицит миналата година и допринася за излишъка през тази.

Що се отнася до данъчните приходи,  приходите от ДДС  нарастват с 324,4 млн. лева, от акцизи – с  119,4 млн. лева, а преките данъци се увеличават със 119 млн. лв.. Ръстът на осигуровките остава умерен – със 72 млн. лева, въпреки рязкото вдигане на МОД.