Консолидираните приходи на БТК АД през 2012 г. са 858 млн. лева, което е спад с 4.3%, става ясно от публикувания отчет. Най-голям дял от приходите – 39% идва от такси за абонамент, а от изходящ трафик компанията получава 20% от постъпленията. Намаляват приходите от взаимно свързване, но растат приходите от продажба на мобилни телефони. Приходите от мобилни услуги (ръст от 5.6%) позволяват да се компенсира спада при фиксираната телефония.
Потребителите на мобилен интернет растат със 72%, а тв абонатите – с 84%, показва отчетът.

Компанията приключва със загуба от 33 млн. лева по консолидирания отчет (39 млн. лв. по индивидуалния), след печалба през миналата година. Причина за загубата са разходи за обезценка от 56.6 млн. лв., става ясно от отчета.

В същото време в резултат на извършено преструктуриране при препродажбата на БТК текущите задължения намаляват драстично – от 1.28 млрд. лева на 172 млн. лева. В същото време дългосрочните заеми растат от 3 млн. лв. на 863 млн. лева.