Пари

Лихвените проценти по депозити и по кредити за граждани продължават да намаляват, но са се повишили лихвите по бизнес заемите, показа статистиката на БНБ. Прави впечатление, че лихвите по жилищните заеми в лева вече са доста по-евтини от тези в евро, като последните дори имат лек ръст на месечна база. Средният лихвен процент по левовите ипотеки вече е 6.96%. За последен път лихвените проценти по жилищни заеми в лева са били под 7% през април 2006 г.

Депозити

Средният лихвен процент по срочните нови бизнес депозити в левове през март 2013 г. в сравнение с март 2012 г. спада с 0.80 процентни пункта до 2.71%, а по тези в евро – с 0.57 пр.п. до
2.92%. В сравнение с февруари 2013 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.49 пр.п., а по тези в евро се покачва с 0.19 пр.п.

При домакинствата средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.79 пр.п. до 4.31%, а по тези в евро – с 0.68 пр.п. до 3.91%. В
сравнение с февруари 2013 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.24 пр.п., а по тези в евро – с 0.13 пр.п.
Намаление има и при салдата по депозити (стари депозити), с изключение на текущите сметки на граждани, които имат ръст на лихвите.

Кредити
Лихвеният процент по новите бизнес заеми до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2012 г. с 1.31 пр.п. до 7.91%, а по тези,
договорени в евро – с 0.78 пр.п. до 7.37%. На месечна база има ръст с 0.37 пр.п. при левовите бизнес заеми, а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро – с 0.06 пр.п.
При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове средната лихва нараства с 1.86 пр.п. на годишна база до 8.73%, а по тези, договорени в евро – с 0.17 пр.п. до 8.62%.
Месечният ръст е с 2.10 пр.п., а при кредитите над 1 млн. евро, договорени в евро – с 2.19 пр.п.

През март 2013 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с март 2012 г. с 0.74 пр.п. до 11.14%, а по тези в евро – с 0.27 пр.п. до 9.29%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.79 пр.п. до 6.96%, а по жилищните кредити в евро – с 0.33 пр.п. до 7.31%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 1.64 пр.п. до 9.10%, а по другите кредити в евро – с 1.40 пр.п. до 7.74%.
На месечна база потребителските заеми в левове поевтиняват с 0.35 пр.п., а по тези в евро – с 0.11 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.09 пр.п., а
в евро се увеличава с 0.07 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.24 пр.п., а в евро – с 0.03 пр.пункта