земя

Цената на земеделската земя и рентата са продължили да растат през миналата година, въпреки ниските цени на зърното и предварителните данни за намаляване на земеделските доходи.

През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 761 лв., което е с 4.0% повече в сравнение с 2015 година. Спрямо предходната година през 2016 г. увеличение е отчетено в цената на всички категории земя по начин на използване, но има големи разлики. Цената на постоянно затревените площи се увеличава с 19.4%, на овощните насаждения – с 11.3%, на лозята – с 9.1%, и на нивите – с 1.2%.

През 2016 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район – 1 157 лв. на декар, където е отчетено и най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година – с 11.3%. В същото време в Южния централен и особено в Югозападния район, цената на земята е намаляла. Това се е случвало и в предходни години (2011 и 2013 г.). Поевтиняването на земята в този район се дължи на три общини – Драгоман, Сливница и особено Брезник, където цените са под 100 лева на декар, а обемите сравнително високи (на фона на малко сделки в останалите общини).
Най-активен е бил пазарът в Харманли и Севриево, където цената е около 150 лв. за декар, както и в Брезово и Карнобат, където цената е около средната. С големи обечи и цена съответно 872 лв. за декар и 993 лева за декар, Попово и Тунджа са най-горещите локации за инвеститорите в земеделска земя – поне според официалната статистика.

През 2016 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 44 лв., което е с 4.8% повече спрямо 2015 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения – с 28.1%. От наблюдаваните категории земя понижение на цената се наблюдава при постоянно затревените площи – с 16.7%, и при лозята – с 13.9%. Но при нивите няма промяна и рентата остава 44 лв. на декар.