Народното събрание реши Министерският съвет да може да обявява извънредна епидемична обстановка за определен период от време. Решението на правителството ще се взима по предложение на министъра на здравеопазването и ще се основава на извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск. Парламентът прие на второ четене промените в Закона за здравето.

Здравният министър само ще предлага въвеждането на извънредна епидемична обстановка, но ще обявява конкретните мерки за овладяване на заразата по предложение на държавния здравен инспектор.

На задължителна изолация и/или лечение подлежат болните и носителите на редица заразни болести, включително COVID-19, а контактните лица – на карантина. Мярката може да се прилага и спрямо лица, влезли на българска територия от други държави. Контактните не могат да откажат да бъдат подложени на изследване дали са носители на заразна болест.

Сроковете, спрени по силата на закона за извънредното положение, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на промените в Закона за здравето в „Държавен вестник“.

Няма да се начисляват лихви за забава по бързи кредити до 13 юли.

Държавата ще субсидира с 35 евро за всяка седалка от максималния капацитет на чартърен полет, изпълнен от български превозвач. Ще се отпуска само за полети със самолети с капацитет от не по-малко от 100 места.

За летен сезон 2020, считано от 1 юли концесионерът предоставя плажните принадлежности на цени, намалени не по-малко от 50% спрямо цените от предходната година или максималните цени по концесионния договор.

До една година се удължава отсрочката, която се дава на туроператорите, за да възстановят парите на своите клиенти с отменени почивки, ако последните не са съгласни да получат ваучър.

Идеята на „Обединени патриоти“ за ваучъри за почивка на българското Черноморие ще бъде реализирана в ограничен мащаб, стана ясно по време на дебатите. Ваучърите ще са само за медицински работници на първа линия и полицаи, като ще важат за настаняване в държавните бази и само след изчерпване на местата в тях (как ще се доказва?), ще се ползват и за частни хотели.

Данъчен склад не може да бъде обект, който обхваща нефтопродуктопровод и свързана/присъединена към него повече от една база/обект за складиране и/или производство на енергийни продукти, гласуваха депутатите.  По този начин „Лукойл Нефтохим“ ще има един месец да раздроби нефтопровода от Бургас до София и да подаде уведомление за прелицензиране. Засегнати са и сроковете за въвеждане на видеонаблюдение в данъчните складове.

Безработните, получаващи месечна социална помощ, могат да сключват трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, но тези договори не се признават за трудов стаж. Мярката е в сила до 31 октомври 2020 г.

В същото време, както писахме по-рано (тук), времето на неплатения отпуск, признат за трудов стаж, се увеличава от 30 на 60 дни.

Регулативният период за цените в енергетиката може да се удължи с два месеца.

Не бяха приети предложенията на опозицията, включително за лицата в неплатен отпуск, които отглеждат децата, останали принудително вкъщи.

Глоби

Глобите за нарушаване на противоепидемичните мерки и за неспазване на карантината ще останат непроменени и след края на извънредното положение на 13 май 2020 г., реши Народното събрание. С измененията се регламентира, че при епидемично разпространение на заразни болести министърът на здравеопазването ще въвежда временни противоепидемични мерки по предложение на главния държавен здравен инспектор за територията на страната или за отделна област. Посочва се, че тези противоепидемични мерки не могат да включват забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави и временно ограничаване придвижването на територията на страната.

С глоба от 300 до 1000 лева ще се наказват нарушителите, които не спазват въведените противоепидемични мерки. При повторно нарушение, глобата ще е от 1000 до 2000 лева. Лице, болно от заразна болест, както и заразоносител, което откаже или не изпълнява задължителната изолация и/или лечение, ще се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Контактно лице на болен от заразна болест, както и лице, което е влязло на територията на страната от други държави, което откаже или не изпълнява задължителната карантина, ще се наказва с глоба в размер на 5000 лв., регламентират измененията.