пари, депозити

Бизнесът вече заема по-дългосрочно

Кредитите за бизнес най-сетне отбелязаха слаб ръст през декември, а лошите кредити, отчитани от банките, се свиват. Паричната статистика на БНБ  също така отчита рязък скок на т. нар. други кредити, където се включват и заеми за партии, както и за студенти

заеми

Ръст за кредитите на годишна база (%)

Заемите за нефинансови предприятия са се увеличили с 0.3% спрямо декември 2015 г. Това е едва второ увеличение на заемите на годишна база (след октомври, когато ръстът бе повече от символичен – 0.03%). Спрямо предходния месец имаме намаление, но това се случи и през 2015 г.

Ако се извадят лошите кредити, които намаляват с 9.5%, редовните заеми за бизнеса са били с 6.9% повече. Овърдрафтът обаче намалява с 4.2% през декември.

Поначало почти през цялата година редовните заеми (без овърдрафт) се увеличаваха. Ръстът е съсредоточен при заемите със срок над 5 години, чийто ръст на годишна база достига до 10%.

Това изместване на търсенето на кредит към дългите срокове (на фона на намаляване на инвестиционната активност) може да се интерпретира като реакция на ниските лихви. В същото време съкращаването на овърдрафта кореспондира с увеличаването на свободните пари на бизнеса. Възможно е много контрагенти да са по-съгласни на отложено плащане при перспективата да държат пари на почти нулева лихва в банките.

Потребителските заеми също се увеличават за първи път през декември – с 0.6%. Редовните заеми нарастват с 3.4%, докато лошите потребителски кредити намаляват с 15%. И тук имаме ръст на дългосрочните заеми – с 12% спрямо декември 2015 г.

Жилищните заеми се увеличават с 1.4% (4.8% ръст на редовните кредити и намаление на лошите кредите с 12.4%). Най-големият ръст – може би изненадващо, е при заемите до 5 години (12.6%). Това обаче не е чак толкова значимо, тъй като тези заеми са много малко (44 млн. лева) и вероятно става дума за хора, на които не им достигат малко пари или рефинансират задължения.

Шеметен ръст – с 46% повече спрямо декември 2015 г., има при другите кредити. Това са заеми за обучение и лечение, както и заеми за нетърговски организации, които са предимно със срок над 5 години и в левове. През декември те са надхвърлили 1 млрд. лева, като най-големият ръст (почти трикратен) е при заемите от една до пет години. Нетърговски организации са партии, профсъюзи, спортни, професионални и др. клубове, какти и църкви и читалища. В статистиката на БНБ липсват по-подробни данни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *