economix-sЦени за реклама в economix.bg

В сила от 1 януари 2017 г.

реклама

 

Размер на банерите – до 50 кб

Среднодневен брой импресии, ротация 100% – 2000

В почивните дни цената е -50%.

Не се публикуват реклами на хазарт, алкохол и тютюневи изделия. Когато рекламираната дейност подлежи на лицензиране или друг регулаторен режим, се изисква лицензът да е на името на лицето, което извършва плащането или да бъде представено уведомително писмо от негово име, ако плащането се извършва от рекламна агенция. Реклами във връзка с публично предлагане на ценни книжа или финансови инструменти се публикуват при спазване на изискванията на съответните закони. Редакцията си запазва правото да не публикува реклами, за които прецени, че нарушават чужда интелектуална собственост или права.

Специална оферта:

Цена за обозначени платени публикации – 150 лв. за три дни (престой в каре в десния сайдбар на първа страница).
Публикацията съдържа заглавие, снимка и текст и се оформя в каре с надпис Платена публикация, рубрика Спонсорирани статии. Заглавието трябва да е до 50 знака и да съответства на редакционната политика. Редакцията си запазва правото да отказва публикации, които не са по темата на сайта или нарушават правилата му и законите.

За информация и уточняване на техническите изисквания за банерите: office@еconomix.bg
Рекламите се заявяват най-малко три работни дни по-рано.

Коментарите са затворени.