Йелън

Федералният резерв на САЩ повиши целевия диапазон на лихвения процент по федералните фондове с 25 базисни пункта до 0,75-1%. Решението бе очаквано. То представлява трето покачване на лихвите за последните 10 години.
Освен това централната банка запази прогнозата за ръст на БВП с 2.1% през тази година.

Предишното повишение бе през декември, когато Фед прогнозира трикратно повишение на лихвите през тази година (включително днешното) – до 1,375%
Тази прогноза се запазва, което – въпреки някои спекулации, също съответства на очакванията. За затягането на паричната политика допринасят засилването на инфлацията и повишаването на заетостта в САЩ.
Само преди няколко седмици пазарите не очакваха това повишение. Но ръководителите на Фед, включително Джанет Йелън, отправиха доста намеци за него.

Безработицата в САЩ се понижи до 4.7% през февруари и бяха създадени 235 000 нови работни места. Инфлацията се ускори от 2.1% през декември до 2.5% през януари – петгодишен връх. Предпочитаният от Фед показател на инфлацията – инфлацията на потребителските разходи (PCE) обаче е на ниво 1.7%. Отпаднаха въпросителните, свързани с бавния ръст и дефлацията в еврозоната и нестабилността на китайската икономика.
Фед запази прогнозата си за ръста на икономиката – 2.1%, и за инфлацията – 1.9%. Повечето членове на Комитета по открити пазари продължават да очакват общо три повишения на лихвите тази година.

По време на пресконференцията Джанет Йелън подчерта, че е налице много несигурност за фискалната политика на новата президентска администрация и че тя може да промени нещата.