Тристранният съвет ще обсъжда предложения на КНСБ и Асоциацията на индустриалния капитал в България за промени в осигурителните закони. Сред тях е вдигане на осигуровките.

Идеите на КНСБ са от есента и част от от тях, като замразяването на увеличението на пенсионната възраст и възстановяване на швейцарското правило, вече са приложени в законите. Възприето е и искането на синдикатите таванът на осигурителния доход да достигне 2400 лева, както и да се криминализира укриването на осигуровки.

Предложението, засягащо осигурителната тежест, предвижда увеличаване на вноската за фонд „Пенсии“ с 1 процентен пункт и на вноската за фонд „Безработица“ също с 1 процентен пункт. Общо това ще донесе 380 млн. лева в бюджета на НОИ.

Правителството даде да се разбере, че е склонно да възприеме такава мярка. През декември социалният министър Хасан Адемов заяви в парламента, че е възможно увеличаване на осигурителната вноска с 1-2% от 2015 г. Увеличението може да е поетапно и ще зависи от състоянието на икономиката, каза тогава той.

КНСБ предлага още възстановяване на вноската от 0.1% за фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите, както и увеличеване на минималното обезщетение за безработица – от 7.20 лв. на ден на 9-10 лева.

Предложението на АИКБ е едно и то е работодателите вече да не изплащат за своя сметка първите три дни от обезщетенията за неработоспособност.

В писмото на вицепремиера Зинаида Златанова за свикване на тристранката не се посочени предложения на други организации.