интернет

Мобилните оператори отчитат спад на приходите, който те обясняват с понижението на цените на едро (цените за терминиране), но успяват да постигнат увеличение в мобилния интернет и някои други услуги.

Мтел отчита ръст от 28.7% на клиентите на мобилен интернет през първото полугодие на 2013 година. Потребителите на фиксирани услуги от компанията – интернет и телевизия се повишават с 19%.

Клиентите на компанията намаляват с 4.1%, достигайки 5.3 милиона през разглеждания период, а пазарният дял възлиза на 45.3%. Делът на клиентите с договор се увеличава с 3% до 71.8%.

През първата половина на 2013 година приходите на Мтел отбелязват спад от 18.2% до 198.8 милиона евро.

„В допълнение към неблагоприятната макроикономическа ситуация, Мобилтел беше засегната и от понижените от регулатора цени на едро, ефектите от което възлизат на повече от две-трети от спада в приходите за разглеждания период“, обясняват от компанията.

Мерките за намаляване на разходите в компанията успяват да компенсират само частично този спад.

Общо за полугодието приходите на GLOBUL спадат с 14.9% до 169,6 млн. евро. Печалбата намаля с с 16,8% до 60,5 млн. евро. Ако не се вземат предвид промените в цените за терминиране, приходите на GLOBUL за тримесечието биха отбелязали ръст от 3,7%, съобщиха оттам преди дни.

Клиентите на GLOBUL се увеличиха с 6,4% през второто тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на миналата година и надминаха 4,6 милиона, показват финансовите резултати на OTE Group.

Абонатите на фиксираните услуги на GLOBUL в края на тримесечието са били почти 230 000, а абонатите на услугите за мобилен пренос на данни са се увеличили с 84% спрямо същия период на миналата година.

Средното месечно потребление на един потребител за периода остава стабилно спрямо същия период на миналата на година – 155 минути, докато средният приход от един потребител за тримесечието намаля с около 24% до 10,90 лв., според отчета на втория GSM оператор.

 

При БТК (“Виваком”) спадът на приходите е с 10,6% до 399 млн. лв., а на печалбата – със 74% до 7,3 млн. лева.

Въпреки намалението в общите приходи на оператора с 8.6 % до 203.6 млн. лв. (през тримесечието – бел. ред.), нарастващия брой от клиенти на мобилните услуги на VIVACOM вече успява да компенсира загубите на компанията от наложеното намаляване в цените на едро на тези услуги и приходите по това перо за периода нарастват с 2.2 % до 103.5 млн. лв. , съобщиха от дружеството

Клиентите на мобилните услуги на оператора продължават да нарастват, като за тримесечието  са се увеличили с 12%, а теза на мобилни дейта услуги – с близо 50 % спрямо резултатите през 2012 г. Повече от 3 пъти е ръстът на клиентите на оптичен интернет, посочи компанията в отчета си.