Economix.bg организира форума Бизнес тема: Актуални данъчни и счетоводни проблеми хотел Метрополитън, София.

Информационен партньор на събитието е Асоциация на индустриалния капитал в България.

Събитието ще засегне теми като:
– Международните стандарти за финансова отчетност;
– Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане в светлината на BEPS;
– Актуални проблеми на ЗКПО и ЗДДС;
– Отговорност на счетоводителя и мениджъра по ДОПК и Наказателния кодекс;
– Отражението на GDPR върху работата на счетоводните отдели.

Форумът е насочен към финансови директори, главни счетоводители, консултанти и ръководители съответствие, като програмата през първия ден е ориентирана към средни и големи компании и/или компании, които имат бизнес с чужбина.

Първата част на 28 февруари ще ни даде възможност да чуем адвокате Елеонора Сергиева от „Попов, Арнаудов и партньори“ по въпроса за отговорността на счетоводителя и данъчните експерти Валентина Василева и Димитър Войнов – съответно за ЗДДС и ЗКПО.

НОВО!

Можете да се запишете за Актуални данъчни и счетоводни проблеми ІІ на 17 май, отново в „Метрополитън“. Събитието включва лекция на Даниела Петкова, одит партньор в EY България, която ще представи някои нови моменти в МСФО, както и лекции на  Иван Антонов, юрисконсулт от НАП за СИДДО и Бенислав Вътов от „Попов, Арнаудов и партньори“ за приложението на GDPR.

Вижте информация за лекторите.