Министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков ще предложи на Брюксел да определи таван от 300 хил. лв., които всеки зърнопроизводител ще може да получава под формата на субсидии, съобщи той пред БНР.
„Благоприятното е, че засега Брюксел сложи един таван от 150 до 300 хил. евро, който за България ще бъде решен допълнително. Смятам да предложа той да бъде някъде около 300 хил. лв. за България. Това ще свали от върха известни суми, които ще могат да бъдат насочени към по-слабите производства“, коментира Иван Станков.
Според данни на фонд “Земеделие”, предоставени на Капитал Daily преди месец, десетте най-големи получателя на европейски средства са взели общо над 34 млн. лв. субсидии, като на отделните фирми са преведени по между 2.1 и 5.2 млн. лв. Фирмите, свързани със Светозар Дичевски, са получили 21 млн. лв. от последния транш субсидии.

Страните – членки на ЕС неотдавна съгласуваха в Брюксел плана за Общата селскостопанска политика до 2020 година. Едно от важните нововъведения е 30% от преките плащания за фермерите да бъдат свързани с екоизисквания.

Като успех в преговорите в края на март министър Станков изтъкна опростеното прилагане на директните плащания. България ще има право да прилага досегашната схема за плащания на площ до 2020 г. „С прилагането на схема без права на плащане отпадна проблемът с референтната 2011 година и по този начин гарантираме подпомагането на всички новостартиращи земеделски производители”, подчерта проф. Станков. Първоначално се смяташе, че право на субсидии ще имат фирми, които са се регистрирали като земеделски производители до 2011 г.

„Беше постигнат сериозен напредък в облекчаването на „зелените” изисквания, които паднаха от 7 до 5%, а страната ни ще може да прилага опростена схема за подкрепа на малки ферми, при която те ще бъдат изключени от зелените изисквания”, отбеляза още министър Станков. Основното предложение на комисията е във фермите с площ над 3 ха. обработваемата земя да бъде засята с поне 3 различни култури, с минимален дял от 5% всяка и максимален от 70%.
България настоява директните евросубсидии за земеделие да не се изплащат само за обработваните ниви, а до 15 на сто от парите да са за стимулиране за произведена продукция – плодове, зеленчуци, мляко, тютюн.
Групите производители могат да получат подпомагане за колективни инвестиции при публично финансиране в размер на 70%. Тази мярка през следващия програмен период ще може да се прилага не само в сектора на плодовете и зеленчуците, а и във всички други сектори на земеделието.

При встъпването в длъжност на служебното правителството стана ясно, че тази година фермерите ще получат двойни субсидии заради агроекологията. Освен по 30 лв. на декар, колкото е субсидията за обработване на земя, фермерите могат да получат и по още 36 лв. на декар, ако гарантират, че за 5 години напред ще редуват културите, които засяват, за да щадят почвата. Досега от парите се възползваха главно биопроизводители, сега вече мярката е достъпна и за зърнопроизводители, които проявяват голям интерес.