Етикети: ЗБУТ

На 30 април, заедното с множество данъчни срокове, изтича и срокът за подаване на годишна декларация или уведомление в Главна инспекция по труда. Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието. На сайта на Главна…

Чети нататък