Етикети: висше образование

Налице са големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище. Почти всеки четвърти висшист не намира реализация в страната, но все пак доходите и позициите на завършилите университет през последната година се подобряват. Това са основните изводи от шестото издание…

Чети нататък

Защо са ни университетите и защо хората получават дипломи? Ето някои общоприети мнения за това защо хората постъпват във ВУЗ. Дипломата е необходима, за да получа добри оценки (не е е шега, така мислят мнозина), за да си намеря работа, за да се подготвя за тази работа, за да придобия навици за мислене, за по-весело…

Чети нататък

Повечето нови висшисти работят на позиции, за които се изисква средно образование, а Икономиката е една от най-девалвиращите специалности, преподавани в университетите. Лекари, инженери и програмисти са най-търсените професии. Обявеното днес трето издание на Рейтинговата система съдържа и някои изненади сред водещите ВУЗ. То показва наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица…

Чети нататък