Етикети: ВиК

Комисията за защита на конкуренцията прие с решение становище за съответствието с правилата на конкуренцията на Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (Наредба № 4), както и Общите условия за предоставяне на ВиК услуги от „Софийска вода” АД. Производството пред КЗК…

Чети нататък