Етикети: външна търговия

Публикуваните от БНБ предварителни данни за платежния баланс показа рекорден излишък по текущата сметка, но силен спад на преките чуждестранни инвестиции. Какви са причините за това? През миналата година текущата сметка е положителна и възлиза на 1809.6 млн. евро (3.9% от БВП) при излишък от 172.4 млн. евро (0.4% от БВП). Това се дължи както…

Чети нататък

БНБ изследва мястото на България в световните вериги за създаване на стойност, отчитайки силното представяне на износа на страната между 2000 г.и 2015 г. и нарастването на пазарния й дял в световната търговия и в търговията на ЕС. Интересът към участието на страните в световните вериги за създаване на стойност (СВСС) се засилва с все…

Чети нататък

Износът на България за ЕС е отбелязал през юли спад за първи път тази година с 0.6% на годишна база. Понижението идва след ръст на износа за общността с 12.4% през първото полугодие и донякъде се дължи на базов ефект. През миналия юли износът за ЕС нарасна с 8 на сто. В резултат на понижението…

Чети нататък