Етикети: указание

НАП е издала указания на 21 юни, които променят практиката по признаване на данъчен кредит.  Според тях когато недействителността на доставка произтича само от действията на доставчика (лицето, издател на фактурата) или негови предходни доставчици, не може да се ограничава правото на данъчен кредит на получателя, ако не бъде доказано въз основа на обективно данни,…

Чети нататък