Етикети: цена на привлечения ресурс

БНБ не очаква изненади в развитието на икономиката до края на годината. Дефлационните процеси ще затихнат, а лихвите по депозити ще продължат да намаляват. Ръстът на икономиката от една страна ще бъде повлиян благоприятно от увеличение на нетния износ, но от друга страна ще намалее приноса на правителствените разходи. От второто тримесечие на 2014 г.…

Чети нататък