Етикети: схеми

По-голяма част от отворените процедури, по които се набират проектни предложения, са насочени към общините или държавни органи, включително самите министерства. Следва списък на отворени схеми по ОП към 1 април, по които могат да кандидатстват български компании. ОП “Конкурентоспособност” BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Програмата обединява в един процес схема за безвъзмездна финансова…

Чети нататък