Етикети: решения

Даниел Канеман, Амос Тверски Обясненията и предвижданията на избора на хората, както във всекидневния живот, така и в социалните науки, се основават често на предположението за рационалност. Определението за рационалност често се дискутира, но има общо съгласие, че рационалните избори трябва да удовлетворяват някакво елементарно изискване за съгласуваност и последователност (логичност). В тази статия описваме…

Чети нататък