Етикети: разходи за труд

България е сред трите страни в ЕС с най-голям ръст на общите разходи на работодателите за труд през третото тримесечие. Платените от работодателите заплати, обезщетения и осигуровки са се увеличили с 8.4% в сравнение с третото тримесечие на 2015 г. С по-голямо увеличение на разходите за труд са само Румъния (+14.7%), и Чехия (9%). Но…

Чети нататък

Спрямо 2008 г. разходите за труд са се увеличили със 51.8%, в това число с 41.9% в индустрията. Най-много са нараснали разходите за заплати, обезщетения и осигуровки в търговията – с 88.4%, а най-малко – в транспорта и и енергетиката, съответно с 27.8 и 27.2 на сто. За същия период БВП по текущи цени е…

Чети нататък

Общите разходи на работодателите за един отработен час от служителите им са нараснали с 4.7% през първото тримесечие на годишна база, съобщи НСИ. Най-големият ръст е в туризма, но по-силно впечатление увеличението на надниците и доплащанията в държавния сектор. Продължава сравнително умереното нарастване на възнагражденията в ИТ сектора, който до края на 2011 г. растеше…

Чети нататък