Етикет: провал на фокус групите

04
май

Как вземаме решения

От древни времена се смята, че хората са рационални, че те вземат решения, като анализират алтернативите и претеглят аргументите за и против….