Етикети: провал на фокус групите

От древни времена се смята, че хората са рационални, че те вземат решения, като анализират алтернативите и претеглят аргументите за и против. Това е погрешно. Когато човек взема решение, неговият мозък е залян от емоции и именно те задействат ума. Но интуицията също така може да ни заблуди. Добрите решения изискват участието и на разума,…

Чети нататък