Етикети: премии

Съдържание на ДВ от 2 април: Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията Определя правила за заплатите и бонусите на ръководни кадри в застрахователите, презастрахователите, дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, управляващите дружества, инвестиционните дружества от отворен тип, получили лиценз за извършване на дейност по реда…

Чети нататък