Етикети: преки чуждестранни инвестиции

По предварителни данни на Българска народна банка (БНБ) преките инвестиции в страната ни за периода януари – септември 2014 г.възлизат на 1.106 млрд. евро или 2.7% от БВП, като са били 1.161 млрд. евро (2.8% от БВП) за същия период на миналата година. Те отново се свиват, този път с 55.1 млн. евро, посочва БНБ.…

Чети нататък

Само за един месец (август) инвестициите на зелено у нас са колкото за предходите седем месеца, показват предварителните данни от платежния баланс на БНБ. Основната заслуга е на руски и австрийски фирми. Дяловият капитал през януари – август 2014 г. (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на чужди компании и граждани във/от капитала и резервите на…

Чети нататък

Намаляващи преки инвестиции, но устойчиви приходи от туризъм и трансфери от емигранти отчете БНБ за седемте месеца. Общият платежен баланс през юли е положителен в размер на 797 млн. евро спрямо 250.4 млн. евро за юли 2013 г. Съответно с толкова нарастват и валутните резерви. Общо за седемте месеца валутните резерви са нараснали с 571.2…

Чети нататък