Етикети: преференции

Странната преференция, която изключва от облагане с данък при източника лихви, свързани с един много специфичен случай на емисия облигации, е останала в проекта за промени в ЗКПО. Текстът на проектозакона, внесен в парламента, показва, че преференцията е претърпяла редакция, която още повече стеснява приложението й – става дума за облигации или други дългови ценни…

Чети нататък