Етикети: ПМС 69

Правителството прие Постановление No69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и други европейски средства. То заменя действащото към момента Постановление No55 на Министерския съвет от 12.03.2007 г.  Всички процедури, обявени до 31.03.2013г.…

Чети нататък