Етикети: ПИБ

Комплексната оценка на банките – прегледът на активите им и стрес тестовете, приключи в разгара на лятото с добра новина. Българската банкова система е стабилна, а някои банки дори са се презапасили с капитал отвъд границите на разумното. Но има две институции, които ще трябва да увеличат капитала си за всеки случай. Техните имена също…

Чети нататък

Две банки трябва да осигурят допълнителни капиталови буфери и са представили на БНБ планове за това, стана ясно след приключването на прегледа на качеството на активите и на стрес тестовете. Това са ПИБ и Инвестбанк. Поне четири банки не покриват минималния капитал при по-неблагоприятния сценарий на стрес тестовете. ПИБ и Инвестбанк трябва да приложат мерките…

Чети нататък

Банките намалиха средствата си в БНБ с 1.55 млрд. лева през януари, показва месечният баланс на управление “Емисионно”. Предвид продължаващия ръст на депозитите е малко вероятно това да се дължи на намаляване на минималните задължителни резерви. Възможно е причината да е въведената отрицателна лихва върху свръхрезервите на банките. Балансът на валутния борд също така сочи…

Чети нататък