Етикети: нелоялни търговски практики

КЗК отхвърли искане на българска фирма за установяване на нелоялна търговска практика от страна на отделил се бивш служител. Тъй като кражбата на клиенти от страна на бивши служители, заети с дистрибуцията, е чест случай, аргументите на комисията заслужават внимание. От тях следва, че във вътрешните правила на фирмите трябва да се предвидят специални разпоредби…

Чети нататък