Етикети: морален риск

Икономистите от доста време признават, че заетостта се основава на морален риск*. Когато стимулите за работника и за фирмата не са равни и задачите на работника не са под пълно наблюдение, той може да полага малко усилия и да е неефективен. Обвързването на заплащането с резултатите на фирмата чрез т. нар. заплащане за постигане на…

Чети нататък