Етикети: Криза за кадри

САЩ – земята на неограничените възможности, също се сблъска с предизвикателства в развитието на таланти и намирането на кадри с необходимите умения. Почти 40% от американските работодатели казват, че не могат да намерят необходимите им хора със съответните умения, дори за най-ниското стъпало. Т. нар. “skills gap” представлява огромен резерв от необучени потенциални таланти, чието…

Чети нататък

Повечето нови висшисти работят на позиции, за които се изисква средно образование, а Икономиката е една от най-девалвиращите специалности, преподавани в университетите. Лекари, инженери и програмисти са най-търсените професии. Обявеното днес трето издание на Рейтинговата система съдържа и някои изненади сред водещите ВУЗ. То показва наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица…

Чети нататък

Промените в Закона за професионалното образование вече са готови и до 15 ноември ще влязат в комисията по образование в НС, съобщи министърът на образованието проф. д-р Анелия Клисарова. Той въвежда дуалното обучение на ученици в професионалните гимназии. Регламентира се включването на кредитната система, така че учениците да могат да преминават от една професия в…

Чети нататък