Етикети: командировка

Изпращането на служител на фирмата на командировка в чужбина се извършва с писмена заповед и при спазване на изискванията на Наредбата за командировките в чужбина. Заповедта задължително съдържа времето на командировката, финансови условия – пътни, дневни и квартирни пари, паспортни, визови и други такси и разходи за служебен багаж и начина за тяхното уреждане; задача…

Чети нататък