Етикети: Измерения на неравенството

Как разликите в доходите се отразяват на потреблението на бедните и на богатите българи? От данните на НСИ се вижда, че разликите са най-големи при транспорта, разходите за свободно време и за храна. Нека първо видим разпределението на доходите по групи (графика). По-голямата част от тези доходи отива за потребление. Най-бедните 10% от българите са…

Чети нататък

Над 35% от доходите у нас се получават от 10 на сто от хората. Други 10% от българите се задоволяват с 2% от доходите. Това са сред малкото числа, които показват неравенството в доходите разбираемо и в пълнота. Данните са от справочника на ЦРУ, но са чак от 2007 г. Не знаем какво се е…

Чети нататък