Етикети: Инвестиционен пътеводител

Какъв доход донесоха пенсионните фондове в годините след кризата и колко от него изядоха таксите им? Изминалата година бе добра за пенсионните фондове, поне на теория. Макар че данните показаха известно забавяне на доходността им спрямо 2012 г., тя все още е по-висока от безрискови инструменти като ДЦК, както и от депозитите (можем да приемем,…

Чети нататък

Акциите на БФБ бяха безспорният инвеститорски хит през миналата година с над 42% доходност, при това без данъци и с малки такси. Пазарът на недвижими имоти изглежда достигна дъно. Дали е време да се извадят парите от банките? Това може да е подвеждащ въпрос, защото, както знаем, миналата доходност не е гаранция за бъдещето. Но…

Чети нататък